Tag: รถสองล้อไฟฟ้า

รถสองล้อไฟฟ้า

มลพิษบนท้องถนน เรื่องใกล้ตัวที่ไม่อาจมองข้ามมลพิษบนท้องถนน เรื่องใกล้ตัวที่ไม่อาจมองข้าม

หากพูดถึงภาวะโลกร้อน เมื่อ 10 – 20 ปีที่แล้ว เราก็จะพบว่า ภาวะโลกร้อนนั้น เป็นเรื่องที่แสนจะไกลตัว นั่นก็เพราะว่า เรายังไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมาย แต่หากพูดถึงภาวะโลกร้อนในตอนนี้ เราก็จะพบว่า ภาวะโลกร้อน เริ่มเป็นสิ่งใกล้ตัวคุณมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็เพราะว่า แหล่งเผาผลาญพลังงานต่างๆ เริ่มสร้างพลังงานได้มากขึ้นเรื่อยๆ มีการเผาผลาญมากขึ้น แต่แหล่งพลังงานกลับเริ่มน้อยลง จึงขาดสมดุลต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมื่อพูดแบบกว้างๆ ก็อาจดูไกลตัว หากลองเปรียบเทียบเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างเช่น เรื่องอากาศหายใจบนท้องถนน ที่เราจะต้องพบเจอกันอยู่ทุกวัน เมื่อรถหลายๆ คันสร้างมลพิษบนถนนเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีต้นไม้ที่ช่วยดูดซับสารพิษพวกนั้น