Tag: ชุดช่วงล่างคุณภาพสูง

ชุดช่วงล่างคุณภาพสูง

ส่วนประกอบสำคัญของชุดช่วงล่างคุณภาพสูง รถยนต์ส่วนประกอบสำคัญของชุดช่วงล่างคุณภาพสูง รถยนต์

รู้หรือไม่ว่า ชุดช่วงล่างคุณภาพสูง ของรถยนต์นั้น ประกอบไปด้วยส่วนประกอบสุดแสนจะสำคัญทั้งหมด 3 ส่วนประกอบด้วยกัน นั่นก็คือ ลูกหมาก , โช้คอัพ และชุดคันส่ง ซึ่งทั้งลูกหมาก , โช้คอัพ และชุดคันส่งนั้น ต่างก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้น จึงขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ และบทความนี้ เราจะพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของทั้งลูกหมาก , โช้คอัพ และชุดคันส่งกัน  ส่วนประกอบสำคัญของชุดช่วงล่างคุณภาพสูง รถยนต์  ส่วนประกอบแรก คือ ลูกหมาก ลูกหมากถือเป็นชิ้นส่วนสำคัญของช่วงล่างรถยนต์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่คอยทำให้รถยนต์ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อระบบบังคับเลี้ยวของรถยนต์ โดยลูกหมากที่นิยมใช้มีทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้  ลูกหมากคันชัก เป็นลูกหมากที่ยึดติดกับดุมล้อในส่วนของระบบบังคับเลี้ยว มีหน้าที่ในการปรับสมดุลของทิศทางล้อเมื่อเข้าโค้ง  ลูกหมากแร็คช์ เป็นลูกหมากที่ช่วยถ่ายทอดแรงจากการหมุนเลี้ยว มาเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง  ลูกหมากปีกนกบนและลูกหมากปีกนกล่าง มีความสำคัญในการทำให้ล้อเคลื่อนที่ไปตามทิศทาง ได้อย่าง อิสระ ทั้งพื้นผิวปกติหรือทางต่างระดับ  ลูกหมากกันโคลง เป็นลูกหมากที่ทำหน้าที่ช่วยรับแรงกระแทกเพื่อให้เกิดความนุ่มนวลของตัวรถ  ลูกหมากคันส่งกลาง เป็นลูกหมากที่มีหน้าที่ถ่ายทอดแรงจากการเลี้ยวมาเป็นแนวตรง เช่นเดียวกับ ลูกหมากแร็คช์  ส่วนประกอบที่ 2 คือ โช้คอัพ อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยในการควบคุมการยุบและยืดตัวของสปริงและแหนบ