Day: September 20, 2021

รถกระบะตอนเดียวมือสอง

ทำธุรกิจคุ้มกว่าด้วย “รถกระบะตอนเดียวมือสอง”ทำธุรกิจคุ้มกว่าด้วย “รถกระบะตอนเดียวมือสอง”

                การจะเริ่มทำธุรกิจที่ต้องมีการขนส่งครั้งละมาก ๆ เช่น เกษตรกรรม รับจ้างขนส่ง หรือติดตั้งตู้ทึบเพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ จำเป็นต้องมีรถกระบะตอนเดียวไว้ใช้งาน เพราะรถประเภทนี้ไม่มีเบาะหลังคนขับ ทำให้พื้นที่บรรทุกของกว้างขวางกว่ารุ่นอื่น แต่การจะดาวน์รถใหม่ป้ายแดงหลายคันมาใช้กับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มนั้น อาจจะเกินกำลังของผู้ประกอบการได้ ทางเลือกที่เหมาะสมและคุ้มค่ากว่าเลยเป็น “รถกระบะตอนเดียวมือสอง” ข้อดีของรถกระบะตอนเดียวมือสอง                 ถึงแม้จะเป็นรถใช้แล้ว แต่ถ้าซื้อจากอู่น่าเชื่อถือ ก็มักจะได้รถคุณภาพเลิศ คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป และจะพบกับข้อดีที่มีอยู่มากมาย อาทิ ราคาถูกกว่ามือหนึ่ง จ่ายง่าย จ่ายคล่อง ไม่เดือดร้อนเงินในบัญชี ซื้อง่าย ถ้าเงินสดเพียงพอก็ออกรถได้เลย หรือถ้าต้องกู้ก็ไม่ยากเหมือนตอนซื้อมือหนึ่ง