Day: December 16, 2019

การวางแผนชีวิต

เด็กจบใหม่เก็บเงินอย่างไรให้รอดเด็กจบใหม่เก็บเงินอย่างไรให้รอด

เด็กจบใหม่ ถึงเริ่มทำงานถือเป็นการเปลี่ยนผ่านของชีวิตในอีกขั้นหนึ่ง เพราะคุณจะต้องมาดูแลตัวเองแบบเต็มตัว ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะมีครอบครัว อาจารย์ หรือ เพื่อน ๆ คอยเตือน คอยให้คำปรึกษา เพราะเมื่อคุณได้มาอยู่ในวัยทำงานแล้ว สิ่งที่คุณจะต้องเจอเลยก็คือ การวางแผนชีวิตในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การทำงาน การแบ่งเวลาชีวิต สุขภาพ และ อื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงเรื่องการเงิน ที่จะต้องจัดการให้ดี ไม่เช่นนั้นคงเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง ต้องไปหยิบยืม หรือ กูยืมต่าง ๆ