Day: October 3, 2019

การเริ่มงานใหม่

การปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่การปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่

ท้องฟ้าทุกวันอย่างเปลี่ยนสี มีหรือที่ชีวีจะไม่เปลี่ยนแปลง แน่นอนว่าทุกชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีอะไรที่มั่นคงอยู่เสมอไป ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ ในการเปลี่ยนงานก็เช่นกัน เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองมากขึ้น เราไม่สามารถอยู่กับที่เดิม ตำแหน่งเดิมๆ ไม่มีความก้าวหน้า ทุกคนมักแสวงหาจุดเปลี่ยนที่นำชีวิตเราไปสู่ในทางที่ดีขึ้นเสมอ แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เนื้องานเสมอไป การใช้ชีวิตในที่ทำงานก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในที่ทำงาน ถ้าหากเราไม่ได้มีความสุขกับที่ทำงาน การทำงานของเราจะมีความสุขหรือ ดังนั้นลองมาดูวิธีที่จะปรับตนเองให้กับเข้ากับเพื่อนร่วมงานโดยพี่ไม่เบียดเบียนหรือจุกจิกเขามากจนเกินไป เริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยการกล่าวทักทายเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะบันได ในลิฟท์ หรือหน้าตู้เย็น ก็สามารถกล่าวประโยคสวัสดีสั้นๆ พร้อมรอยยิ้มหวานๆ สักทีก็ไม่เสียหายอะไร หรือทักทายทำความรู้จักก่อน เพราะคนที่ทำงานใหม่ก็อยากรู้จักคุณเหมือนกัน แค่นี้ความตึงเครียดของการไม่รู้เขารู้เราก็บรรเทาไปเยอะ แล้วก็วางตัวเป็นมิตรกับทุก ๆ คนด้วยการทักทายพูดคุยเรื่องทั่วไป